Bakgrund Bertil Moritz

Bertil Moritz, Civilingenjör teknisk fysik, KTH
Har 25 års erfarenhet av spänning, genom en rad olika jobb inom ASEA/ABB. Han har drivit stora utvecklingsprojekt och förvärvat kunskap i en mycket stor bredd av applikationer och problemlösningar. Första åren med fokus på teknik och produktion, bland annat som utvecklingschef vid ASEA Transformers. Han innehar ett flertal patent.
Tiden som divisionchef för lågspänningsställverk, innebar ”reengineering” av en hel verksamhet ,där alla delar förnyades genom produkt-, produktions- personal/ organisations- och marknadsutveckling. Divisionen var  pilotdivision i det välkända T50.
Som medlem av ledningsgruppen i ett stort ( 20 miljarder omsättning) affärsområde, har han fått en omfattande internationell erfarenhet. Har arbetat som teknisk chef och affärsutvecklare globalt. Förnyelse- arbete av strategier och initiering av processer som hittar nya möjligheter och lösningar, har varit några av uppgifterna.
Den senaste befattningen i USA gav erfarenhet av elnätföretag i skilda delar av världen. Genomlysningar av elnätföretagens verksamhet och olika reglermyndigheter, tillsammans med analys av finansieringsinstrument och investerares strategier, ökade kunskapsportföljen.